عکس دو بازیگر سریال مدینه در ماشین

این عکس را مهرداد صدیقیان بازیگر نقش بهمن در سریال مدینه در کنار شبنم مقدمی بازیگر سریال مدینه ، از هتل چمران شیراز منتشر کرده است.

40697 988 عکس دو بازیگر سریال مدینه در ماشین