Untitled موتور سوار دیوانه

موتور سوار دیوانه

کلیپ بسیار هیجان انگیز از حرکات یک موتور سوار دیوانه..

راننده یک اتومبیل در حال حرکت در یک اتوبان جوانی را سوار بر یک موتور گازی مشاهده می کند.

چند لحظه بعد، موتور گازی مانند موشکی از اتومبیل او سبقت می گیرد. راکب موتور گازی روی آن دراز کشیده و با سرعت برق و باد پیش می تازد.

سایر وسایل نقلیه با مشاهده این صحنه از سرعتشان کم می کنند تا دیوانه بازی جوانک گریبان آنها را نگیرد.

اما راننده اتومبیل اولی که مجهز به دوربین روی داشبورد است موتور سوار را تعقیب می کند تا این صحنه های جنون آمیز را ثبت کند.

برای لحظه ای اتومبیل وقتی به موتور گازی می رسد کیلومتر شمار آن ۱۳۰ کیلومتر بر ساعت را نشان می دهد.

دانلود کلیپ: DOWNLOAD