عکس های زیبا از گریه کردن آلمانی ها

شوآین اشتایگر هافبک با تجربه آلمان ها پس از قهرمانی در جهان اشک شوق ریخت.این اتفاق در حالی افتاد که آلمان ها به سرد بودن در رفتار و خشک مزاج بودن معروف هستند و به همین دلیل هم هست که اشک های شوآینی پس از شکست دادن آرژانتین مورد توجه قرار گرفته است.

j5lllw1j عکس های زیبا از گریه کردن آلمانی ها

47p9lg6a عکس های زیبا از گریه کردن آلمانی ها