با گذشت حدود یک هفته از اعلام قیمت‌های جدید خودروهای داخلی توسط شورای رقابت رکود بازار آزاد این محصولات تشدید شده است.به گفته فعالان بازار خودرو شبهات ایجاد شده در افزایش قیمت خودروها و همچنین انتقادات رییس جمهوری از قیمت‌های جدید موجب شده تا برخی خریداران خودرو تا زمان از بین رفتن شبهات موجود از خرید خودرو خودداری کنند.

در این شرایط نگاهی به قیمت‌های روز خودروهای داخلی در بازار آزاد نشان می‌دهد که قیمت برخی این محصولات در بازار آزاد در حد ناچیزی کمتر از قیمت کارخانه آن است.

قیمت روز خودروهای پرتیراژ داخلی به شرح زیر است:

خودروقیمت کارخانه‌ایقیمت بازار
تیبا۲۴ میلیون و ۱۸۳ هزار میهنی هان۲۴ میلیون میهنی هان
پراید SX111۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار میهنی هان
پراید ۱۳۱۲۰ میلیون و ۵۳۲ هزار میهنی هان۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار میهنی هان
پژو ۴۰۵۳۰ میلیون و ۳۰۱ هزار میهنی هان۲۹ میلیون و ۲۰۰ هزار میهنی هان
سمند EF7۲۹ میلیون و ۵۱۳ هزار میهنی هان۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار میهنی هان
پژو پارس سال۳۴ میلیون و ۸۸۰ هزار میهنی هان۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار میهنی هان
پژو۲۰۶ تیپ ۵۳۴ میلیون و ۱۱۴ هزار میهنی هان۳۸ میلون میهنی هان
پژو۲۰۶ v8۳۴ میلیون و ۶۴۹ هزار۳۸ میلیون و ۲۰۰ هزار میهنی هان
لیفان ۶۲۰۴۲ میلیون میهنی هان۴۷ میلیون میهنی هان
لیفان x60۶۰ میلیون میهنی هان۶۶ میلیون میهنی هان
ام وی ام ۳۱۵۳۸ میلیون و ۹۰۰ هزار میهنی هان
ام وی ام ۱۱۰۲۱ میلیون و ۸۶۶ هزار میهنی هان۲۰میلیون و ۵۰۰ هزار میهنی هان
ام وی ام ۵۳۰۴۳ میلیون و ۲۸۲ هزار میهنی هان۴۰ میلیون و ۹۰۰ هزار میهنی هان
ام وی ام x33۶۳ میلیون و ۱۷۰ هزار۶۳ میلیون میهنی هان
جک۴۵ میلیون میهنی هان۵۱ میلیون میهنی هان
مگان ۲۰۰۰۷۶ میلیون و ۷۷۹ هزار میهنی هان۱۰۲ میلیون میهنی هان
مزدا ۳۱۰۵ میلیون میهنی هان۱۳۰ میلیون میهنی هان
تندر ۹۰ E2۳۶ میلیون و ۱۴۷ هزار میهنی هان۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار میهنی هان