۷ نشان دادن میشایل بالاک به برزیلی ها

تیم ملی فوتبال آلمان با نتیجه ۷ بر یک برزیل را در بلوهوریزونته تحقیر کرد و به فینال رسید. میشاییل بالاک ستاره سابق ژرمن‌ها پس ازاین برد عدد ۷ را نشان داد و به شادمانی پرداخت و برای دیگر تیم فینالیست کری خواند.

4gm6yo1j 7 نشان دادن میشایل بالاک به برزیلی ها