جشن زشت و توهین آمیز هواداران آرژانتینی!

آرژانتین در یک چهارم نهایی جام جهانی با یک گل بلژیک را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. پس از این دیدار تعدادی از هواداران آرژانتینی ضمن شادی و پایکوبی مصدومیت شدید نیمار را مسخره کردند. آنها در حالی که ماکتی از ستون فقرات انسان در دست داشتند شروع به تمسخر نیماری کردند که در دیدار با کلمبیا یکی از مهره های کمرش شکسته بود.

در ادامه می توانید نمونه هایی از عکس های این جشن توهین آمیز را ببینید..

635402545586985353 جشن زشت و توهین آمیز هواداران آرژانتینی!

635402545734380011 جشن زشت و توهین آمیز هواداران آرژانتینی!