کد های مخفی گوشی های سامسونگ
Samsung Galaxy S5 Tizen 21 کد های مخفی گوشی های سامسونگ
#۰۶#*شماره سریال گوشی
#۹۹۹۹#*ورژن نرم افزار گوشی
۲۲۸#*#۸۹۹۹*وضعیت باطری (دما، ولتاژ، ظرفیت)
۲۴۶#*#۸۹۹۹*وضعیت برنامه
۲۸۹#*#۸۹۹۹*تغییر سرعت زنگ آلارم گوشی
۳۲۴#*#۸۹۹۹*صفحه دیباگ
۳۶۷#*#۸۹۹۹*رمز گوشی
۴۲۷#*#۸۹۹۹*پیدا کردن رمز گوشی
۵۲۳#*#۸۹۹۹*تغییر میزان شفافیت صفحه تصویر تنها در ورژن G60L01W
۶۳۶#*#۸۹۹۹*وضعیت حافظه
۷۴۶#*#۸۹۹۹*حجم اشغال شده سیم کارت
۷۷۸#*#۸۹۹۹*اطلاعات سیم کارت
۲۸۹#*#۸۹۹۹*تست رینگ تون
۷۷۸#*#۸۹۹۹*جدول سرویسهای سیم کارت
۳۷۷#*#۸۹۹۹*تصحیح EEPROM Error ( از کلیدهای جانبی برای انتخاب مقادیر Cancel و OK استفاده کنید)
۷۸۵#*#۸۹۹۹*RTK (Run Time Kernel) Error اگر OK را بزنید گوشی ریست میگردد.
۹۴۷#*#۸۹۹۹*ریست گوشی در مواقعی که گوشی دچار مشکل شده است.
۸۴۲#*#۸۹۹۹*تست ویبراتور
اگر دقت کنید کدهای بالا در گوشی شما عمل نکرد به جای *۸۹۹۹ کدها ، عدد ۰ را قرار بدهید. برای مثال : کد #۸۴۲*۸۹۹۹#* تبدیل به کد #۰۸۴۲#* میگردد.
اگر باز هم تاثیر نکرد اینبار به جای عدد ۸۹۹۹ که در همه کدها مشترک میباشد عدد ۹۹۹۸ را قرار بدهید.