عکس های نیمار روی تخت بیمارستان و تجمع مردم

نیمار جونیور به دلیل مصدومیت در بازی با کلمبیا ادامه مسابقات جام جهانی را از دست داد. تصاویر زیر مربوط به این ستاره برزیلی روی تخت بیمارستان و تجمع هواداران سلسائو مقابل بیمارستان است.

neymartakhtbimarestan 2 عکس های نیمار روی تخت بیمارستان و تجمع مردم

neymartakhtbimarestan 3 عکس های نیمار روی تخت بیمارستان و تجمع مردم

neymartakhtbimarestan 4 عکس های نیمار روی تخت بیمارستان و تجمع مردم

neymartakhtbimarestan 5 عکس های نیمار روی تخت بیمارستان و تجمع مردم

neymartakhtbimarestan 1 عکس های نیمار روی تخت بیمارستان و تجمع مردم