عکس دسته جمعی عادل فردوسی پور و دوستان به همراه کروش

در شرایطی که برنامه ۲۰۱۴ هنوز ادامه داشت چند نفر از عوامل پشت صحنه برنامه عکسی را در اینستا گرام ها و فیسبوک های خود منتشر کردند که تعداد زیادی از عوامل برنامه را در کنار سرمربی تیم ملی نشان می داد.

635400763994982758 1 عکس دسته جمعی عادل فردوسی پور و دوستان به همراه کروش