عکس سلفی نیمار با بازیکنان تیم ملی برزیل

در میان این ستاره های شاداب “نیمار” بیشتر از سایرین مورد توجه است. بهترین ستاره برزیل در نوبت ناهار ملی پوشان اینگونه از خود و هم تیمی هایش عکس سلفی گرفت..

635399070178447307 عکس سلفی نیمار با بازیکنان تیم ملی برزیل