بازیکن شیلی با تاتو خود را برای همیشه مجازات کرد!

بازیکن تیم ملی شیلی لحظه ای را که فرصت گلزنی صد در صد شیلی مقابل برزیل را از دست داده بود روی بدن خود تاتو کرد.

635399053143617206 بازیکن شیلی با تاتو خود را برای همیشه مجازات کرد!

لحظه از دست رفتن ضربه دقیقه ۱۲۰ مقابل برزیل. “مائورو پنیا”ی شیلیایی با این تاتو ، از خودش و آن ضربه انتقام می گیرد. یک خودآزاری محض ، تا هیچ وقت یادش نرود چه طور بداقبالانه مسبب حذف تیم شجاع و تماشایی اش از جام جهانی شد .

او با این کار خود را مجازات کرده است تا تصویر بزرگترین ناکامی زندگی را پیش چشمش داشته باشد اما به نظر می رسد راه را اشتباه کرده است. تاتو چیزی جز بدآموزی و به همراه داشتن عوارض جسمی چیزی به همراه ندارد .