این دختر یک شبه معروف شد!

تصاویری از بانوی تماشاگر ایرانی بازی ایران-برزیل را سایت فیفا و خبرگزاری های مهم ایرانی منشر کردند و حالا او طی یک شب حسابی مشهور شده است.

yz01ogzd این دختر یک شبه معروف شد!

aw6fq5fb این دختر یک شبه معروف شد! ivle2bqp این دختر یک شبه معروف شد!