جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا ۲۰۱۴

در این مطلب نمونه هایی از جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا ۲۰۱۴ را برای شما علاقه مندان به دنیای مد آماده کرده ایم..

دومنیکو دولچه و استفانو گابانا معروف هستند به خلاقیت و طراحی دوست داشتنی پوشاک زنانه، مردانه و حتی بچگانه و این استعداد آنها در حوزه جواهرات نیز کاملاً مشهود است.

این بار مجموعه ای از جواهرات زیبا و رنگارنگ این برند را به نمایش گذاشته ایم که دولچه و گابانا با کلکسیون پوشاک بهار و تابستان ۲۰۱۴ که موضوع و تم اصلی آن شکوفه های بهاری بودند ارائه کرده بود. 

جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا ۲۰۱۴

mo14160 جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا 2014

جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا ۲۰۱۴

mo14159 جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا 2014

جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا ۲۰۱۴

mo14158 جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا 2014

جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا ۲۰۱۴

mo14176 جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا 2014

جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا ۲۰۱۴

mo14175 جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا 2014

جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا ۲۰۱۴

mo14174 جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا 2014

جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا ۲۰۱۴

mo14173 جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا 2014

جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا ۲۰۱۴

mo14172 جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا 2014

جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا ۲۰۱۴

mo14171 جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا 2014

جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا ۲۰۱۴

mo14170 جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا 2014

جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا ۲۰۱۴

mo14169 جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا 2014

جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا ۲۰۱۴

mo14168 جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا 2014

جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا ۲۰۱۴

mo14167 جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا 2014

جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا ۲۰۱۴

mo14166 جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا 2014

جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا ۲۰۱۴

mo14165 جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا 2014

جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا ۲۰۱۴

mo14164 جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا 2014

جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا ۲۰۱۴

mo14163 جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا 2014

جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا ۲۰۱۴

mo14162 جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا 2014

جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا ۲۰۱۴

mo14161 جدیدترین کلکسیون جواهرات دولچه و گابانا 2014