غول ها یکجا جمع شدند

در این نمایشگاه بیشتر خودروهای جدید و به‌روزی به نمایش گذاشته می‌شوند که وارد مرحله تولید خواهند شد؛ اما گاهی خودروهای مفهومی نیز برای بازدید عموم به نمایش گذاشته می‌شود. امسال نوزدهمین سالگرد برگزاری این نمایشگاه است و بزرگ‌ترین خودروسازان جهان در آن شرکت کرده‌اند.
در میان اتومبیل‌های قابل‌توجهی که امسال به نمایش درآمده‌اند می‌توان به BMW i8 اشاره کرد که از موتوری دوگانه استفاده می‌کند و طبق گفته شرکت BMW این محصول اولین خودرویی اسپرتی است که به میزان یک خودروی معمولی آلودگی ایجاد می‌کند.

به گفته برگزارکنندگان، نمایشگاه امسال موفق‌ترین نمایشگاه Motorexpo تا به امروز محسوب می‌شود و مسئولان آن انتظار دارند که تا زمان پایان این نمایشگاه ۴۰۰ هزار نفر از آن بازدید کنند.

7 1 غول ها یکجا جمع شدند 7 2 غول ها یکجا جمع شدند 7 3 غول ها یکجا جمع شدند 7 4 غول ها یکجا جمع شدند 7 5 غول ها یکجا جمع شدند 7 6 غول ها یکجا جمع شدند 7 7 غول ها یکجا جمع شدند 7 8 غول ها یکجا جمع شدند 7 9 غول ها یکجا جمع شدند 7 10 غول ها یکجا جمع شدند 7 11 غول ها یکجا جمع شدند 7 12 غول ها یکجا جمع شدند 7 13 غول ها یکجا جمع شدند 7 14 غول ها یکجا جمع شدند 7 15 غول ها یکجا جمع شدند 7 16 غول ها یکجا جمع شدند 7 17 غول ها یکجا جمع شدند 7 18 غول ها یکجا جمع شدند 7 19 غول ها یکجا جمع شدند