درگیری هواداران دو آتیشه آرژانتین در ریودوژانیرو

هواداران آرژانتین در شهر ریودوژانیرو درگیر شدند.

00977727 درگيری هواداران دو آتیشه آرژانتين در ريودوژانيرو

در شرایطی که از ساعت ۲:۳۰ بامداد تیم ملی آرژانتین و بوسنی از گروه F مسابقات یکدیگر پیکار کردند درگیری پلیس با هواداران دو آتشه آرژانتین جو مسابقات را بهم ریخت.

بر همین اساس هواداران دو آتشه آرژانتین که به چاکاریتا ملقب هستند در حالی که قصد ورود به ورزشگاه ماراکانا در شهر ریودوژانیرو داشتند، پلیس این شهر به دلیل نداشتن بلیت با آنها درگیر و برخی از آنان را دستگیر کرده است. این درگیری جوی بسیار منفی را در شهر ریودوژانیرو ایجاد کرده و همچنان نیز پلیس این شهر در ورودی گیت ورزشگاه مستقر شده و مانع ورود تماشاگران به ورزشگاه شده است.

منبع: ورزش ۳