تصویر متحرک از گلزنی فن‌پرسی

شاید این گل یکی از زیباترین گل های این مسابقات بود

 هلند با گل استثنایی رابین فن پرسی نیمه نخست بازی برابر اسپانیا را به تساوی کشاند و در نیمه دوم مدافع عنوان قهرمانی را با چهار گل پیاپی درهم کوبید. فن پرسی و روبن ستاره‌های این میدان بودند

2002bi3v88ggum1m44u7 تصویر متحرک از گلزنی فن‌پرسی