عکس و بیوگرافی مهدی مهدوی

نام تیمی : M.MAHDAVI

نام : مهدی

نام خانواداگی : مهدوی

سن :۲۷ (۱۳/۰۲/۱۹۸۴)

محل تولد : تهران

mehdi mahdavi 4 عکس و بیوگرافی مهدی مهدوی

پست بازی :پاسور

قد : ۱۹۰

وزن : ۸۵ کیلو گرم

ارتفاع اسپک :۳۳۵ cm

ارتفاع دفاع : ۳۳۰cm

 

بیشترین سرگرمی وی بازی پلی استیشن است

بیشتر کتابهای عاشقانه می خواند

غذای مورد علاقه وی کباب است

فیلم های رماتیک و موسیقی پاپ گوش می کند

ورزش مورد علاقه وی که بعد از والیبال دوست دارد بسکتبال است

عکس های مهدی مهدوی 

mehdi mahdavi 9 عکس و بیوگرافی مهدی مهدوی

عکس های مهدی مهدوی 

mehdi mahdavi 8 عکس و بیوگرافی مهدی مهدوی

عکس های مهدی مهدوی 

mehdi mahdavi 7 عکس و بیوگرافی مهدی مهدوی

عکس های مهدی مهدوی 

mehdi mahdavi 6 عکس و بیوگرافی مهدی مهدوی

عکس های مهدی مهدوی 

mehdi mahdavi 5 عکس و بیوگرافی مهدی مهدوی

عکس های مهدی مهدوی 

mehdi mahdavi 3 عکس و بیوگرافی مهدی مهدوی

عکس های مهدی مهدوی 

 عکس و بیوگرافی مهدی مهدوی

عکس های مهدی مهدوی 

mehdi mahdavi 2 عکس و بیوگرافی مهدی مهدوی

عکس های مهدی مهدوی 

 عکس و بیوگرافی مهدی مهدوی

عکس های مهدی مهدوی 

mehdi mahdavi 1 عکس و بیوگرافی مهدی مهدوی

عکس های مهدی مهدوی 

 عکس و بیوگرافی مهدی مهدوی