شکیرا:همسرم خیلی غیرتی است!

شکیرا خواننده زن خارجی چندی پیش موزیک ویدیوی جدیدی منتشر کرد که باعث ایجاد حاشیه های فراوانی شد…

11 شکیرا:همسرم خیلی غیرتی است!

شکیرا چندی پیش موزیک ویدیوی جدیدی منتشر کرد که باعث ایجاد حاشیه های فراوانی شد.

او در این موزیک ویدیو به همراه ریحانا ترانه مشترکی را اجرا کردند اما این کلیپ حاوی صحنه هایی بود که باعث اعتراض بسیاری اَز هواداران شکیرا شد. آنها معتقد بودند که این کلیپ به گونه ای تبلیغ همجنسگرایی بوده است.

22 شکیرا:همسرم خیلی غیرتی است!

 

شکیرا گفته که همسرش پیکه بسیار بسیار حسود و غیرتمند است و دوست ندارد هیچ مردی در کلیپ های من حضور داشته باشد و بخاطر علاقه ای که پیکه دارم تصمیم گرفتم در این کلیپ اَز هیچ مردی استفاده نشود و نبود مرد در کلیپ به معنی تبلیغ همجنسگرایی نیست.