زنده زنده سوزانده شدن مقام ارشد کره شمالی
به نقل روزنامه “چوسون ایلبو” چاپ کره جنوبی گفت: ۱۱ مقام ارشد کره شمالی یا کشته و یا زندانی شده‌اند.

n00037624 b زنده زنده سوزانده شدن مقام ارشد کره شمالی

این دومین موج از اعدام های خونین در کره شمالی پس از اعدام جانگ سونگ تائک شوهر عمه رهبر کره شمالی در دسامبر سال گذشته به شمار می‌رود. یکی از اعدام شدگان اخیر توسط دولت کره شمالی “کیه سون” خواهر بزرگتر جانگ شوهر عمه دیکتاتور کره شمالی بوده است. بر اساس این گزارش یک نفر دیگر نیز که زنده زنده سوزانده شده “او سانگ هون” از مقام های ارشد وزارت امنیت کره شمالی بوده است که به جرم همدستی با شوهر عمه رهبر کره شمالی کشته شده است.

این مقام آگاه تاکید کرده است که این مقام امنیتی ارشد کره شمالی با شعله افکن کشته شده است. حدود ۱۰۰ نفر دیگر از مقام‌های رده پایین حزب کمونیست کره شمالی نیز اعدام شده‌اند. این نخستین باری نیست که دیکتاتور بی‌رحم کره شمالی با اعدام مقام‌های ارشد این کشور پیام مهمی را برای افکار عمومی کره‌شمالی ارسال می‌کند. او مدتی قبل برخی از اطرافیان شوهر عمه‌اش را در قفسی پر از سگ‌های گرسنه انداخت و آنان را به طرز دلخراشی کشت!