شلوار جین پوشیدن و شانه زدن مو ممنوع

داعش که به تازگی شهر موصل عراق را اشغال کرده است در مناطق تحت نفوذ خود، مجازات های شدیدی مانند سربریدن برای نادیده گرفتن دستورات خود اجرا می کند که سبب شده بسیاری از مردم مناطق تحت سلطه مجبور شوند فقط برای انجام موارد ضروری از خانه خارج شوند که بیشتر شامل مردان می شود. شهر رقه در سوریه از جمله مناطق تحت اشغال گروه تکفیری داعش است که به گزارش شبکه المیادین مردم مجبورند محدودیت های زیادی از جمله موارد زیر را تحمل کنند.
n00044862 b شلوار جین پوشیدن و شانه زدن مو ممنوع

۱ – پوشیدن شلوار جین (برای زنان)
۲ – پوشیدن شلوار جین توسط مردان کمر باریک
۳ – کوتاه کردن مو
۴ – نمایش لباس های زنانه در ویترین
۵ – کار کردن مردان در فروشگاه لباس زنانه
۶ – ورود مردان به مغازه های لباس خیاطی زنانه
۷ – تبلیغ آرایشگاه های زنانه
۸ – مراجعه زنان به پزشک مرد
۹ – شانه کردن موی سر و صورت (برای مردان)
۱۰ – کشیدن سیگار و قلیان
۱۱ – نشستن زنان روی صندلی