324092 360 کاهش و افزایش قیمت دو خودروی داخلی

خودرو

قیمت کارخانه‌ای

قیمت بازار

تیبا

۲۴ میلیون و ۹۶۸ هزار میهنی هان

۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار میهنی هان

پراید SE۱۱۱

۲۱ میلیون و ۶۷ هزار میهنی هان

۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار میهنی هان

پراید ۱۳۱

۲۰ میلیون و ۸۳۷ هزار میهنی هان

۲۱ میلیون میهنی هان

پژو ۴۰۵ SLX

۳۱ میلیون و ۳۸۱ هزار میهنی هان

۳۱ میلیون میهنی هان

سمند EF۷

۳۱ میلیون و ۴۹۹ هزار میهنی هان

۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار میهنی هان

پژو پارس ســال

۳۶میلیون و ۳۷۱ هزار میهنی هان

۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار میهنی هان

پژو ۲۰۶ تیپ ۵

۳۸ میلیون میهنی هان

۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار میهنی هان

پژو ۲۰۶ تیپ ۲

۳۲ میلیون و ۸۰۴ هزار میهنی هان

۳۴ میلیون میهنی هان

پژو ۲۰۶ وی ۸

۳۸ میلیون و ۸۴۹ هزار میهنی هان

۳۹ میلیون میهنی هان

رانا

۳۴ میلیون و ۴۹۹ هزار میهنی هان

۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار میهنی هان

دنا

۴۲ میلیون و ۶۸۰ هزار میهنی هان

۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار میهنی هان

ام وی ام S۱۱۰

۳۲ میلیون میهنی هان

۳۲ میلیون میهنی هان

ام‌وی‌ام ۵۵۰

۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار میهنی هان

۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار میهنی هان

ساندرو

۴۳ میلیون و ۵۰ هزار میهنی هان

۴۷ میلیون میهنی هان

ساندرو امیهنی هات

۴۹ میلیون و ۵۰ هزار میهنی هان

۵۳ میلیون و ۲۰۰ هزار میهنی هان

ساندرو اســتپ وی

۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار میهنی هان

۵۴ میلیون میهنی هان

اســتپ وی امیهنی هات

۵۴ میلیون و ۲۰۰ هزار میهنی هان

۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار میهنی هان

پارس تندر

۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار میهنی هان

۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار میهنی هان

تندر ۹۰ امیهنی هات

۴۷ میلیون و ۴۸۴ هزار میهنی هان

۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار میهنی هان

تندر ۹۰

۳۷ میلیون و ۵۶۶ هزار میهنی هان

۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار میهنی هان

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت میهنی ها در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید