323451 289 در سازمان لیگ ثبت با سند برابر نیست

باشگاه‌های «فرهنگی و ورزشی» ایـــران در حالی قرارداد بازیکنان خود را در سازمان لیگ ثبت می‌کنند که در بسیاری از موارد مبالغ ثبت شده با مبالغ واقعی همخوانی ندارد.

به نقل مهر، اتفاقی که در ایام نقل و انتقالات و به هنگام جدایی ها و دعواها رخ می دهد کنار رفـــــتن ماسک دروغ اســت در مورد اعداد و ارقامی که ثبت می شوند و همه می دانند واقعیت ندارند و البته وقتی پرده ها کنار می روند مسئولان در «کوچه علی چپ» قدم می زنند.

قرارداد کاوه رضایی که در مورد حق و حقوقش درگیر شده و در نهایت از اســتقلال جدا شده بود در سایت سازمان لیگ یک میلیارد میهنی هان ثبت شده بود. همان روزها هم همه می دانستند بازیکنی که یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون میهنی هان با پرسپولیس قرارداد نبسته نمی تواند با اســتقلال یک میلیارد قرارداد ببندد. در نهایت وسط گلایه های اســتقلال از کاوه و مصاحبه اعضا مشخص شد که قرارداد کاوه یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون میهنی هان بوده و البته یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون آن را دریافت کرده اســت. در مورد سایر بازیکنان گران قیمت هم هنوز کار به درگیری کشیده نشده وگرنه آنها هم ثبتشان با سندشان برابر نیست.

این موضوع البته که به اســتقلال مربوط نمی شود. بررسی قراردادهای بیرانوند، طارمی و سید جلال حسینی به ترتیب۹۵۰، ۹۵۰ و ۷۵۰ میلیون میهنی هان ثبت شده بود که در نگاه اول قابل قبول به نظر نمی رسد.

در واقع ثبت با سند در سازمان لیگ و بخش قراردادها برابر نیست و در این سازمان هم ظاهرا در این روزها کسی وجود ندارد که یقه تیم ها را بگیرد که چرا با پسوند فرهنگی دروغ را ترویج می کنند و اصلا هم ناراحت نیستند.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت میهنی ها در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید