روستایی عجیب که ناخودآگاه اتش میگیرد (تصــویر)

 

در این مطلب عجیب با روستایی آشنا می شوید که چندســالی اســت بدون هیچ دلیلی گوشه و کنار و وسایل آن آتش میگیرد!! جزئیات را در ادامه همین بخش مطالعه کنید.نزدیک به ۱۰ ســال اســت که مردم روستای “کانتو دی کارونیا” از صدها آتش سوزی عجیبی صحبت می کنند که بدون هیچ دلیل طریقهنی رخ می دهند. این آتش سوزی ها ممکن اســت شامل یک کاناپه در خانه یا یک ماشین در خیابان باشند.

 

آتش نشانی تا به حال نتوانسته اســت دلیل این آتش سوزی ها را بیابد چرا که هیچ مورد عجیبی در اطراف محل سانحه دیده نمی شود. سریال آتش سوزی ها باعث شده اســت در این مدت دانشمندان در رشته های مختلف مانند فیزیک، زمین شناسی یا آتش فشان شناسی به این منطقه سفر کنند.

 

تحقیقات در تمامی زمینه ها برای بدست آوردن دلیل اصلی آتش سوزی ها بی نتیجه بوده اســت به همین دلیل مردم بومی این روستا نیروهای فرازمینی و موجودات فضایی را مسبب اصلی این اتفاقات می دانند. آن ها فکر می کنند که این ها نشانه هایی از موجودات ناشناخته هستند.

 

اولین آتش سوزی در ســال ۲۰۰۴ رخ داد. در آن حادثه یک دستگاه مایکروویو به همراه جاروبرقی در دو نقطه مختلف از روستا آتش گرفـــــتند و از آن پس از هر چند هفته یکبار یک سانحه به این شکل رخ می دهد که باعث ترس بیش از اندازه مردم بومی شده اســت.

 

تا به حال افراد زیادی از این منطقه مهاجرت کرده و به روستاهای اطراف رفـــــته اند اما هنوز خانواده های بومی در این منطقه هستند و در کنار آن ها دانشمندان حضور دارند تا شاید با تحقیقات بیشتر به نتیجه درستی برسند. گروه سرگرمی میهنی ها

 

234601046 irannaz com روستایی عجیب که ناخودآگاه اتش میگیرد (تصــویر)

 

1818044664 irannaz com روستایی عجیب که ناخودآگاه اتش میگیرد (تصــویر)

 

1100918952 irannaz com روستایی عجیب که ناخودآگاه اتش میگیرد (تصــویر)

 

فال روزانه یکشنبه 28 خرداد 1396 روستایی عجیب که ناخودآگاه اتش میگیرد (تصــویر)

این مطلب از وب سایت بزرگ میهنی ها درج گردیده اســت