بی احترامی ملانیا ترامپ به همسر نخست وزیر ژاپن خبرساز شد

به گزارش سایت خبری و تفریحی میهنی ها به طور رسمی این وظیفه همسر روسای جمهور است که از همسران دیگر کشورها استقبال کنند و به نوعی آنها را در کشورشان راهنمایی کنند. بانوی اول کاخ سفید در اقدامی غیرمتعارف، همسر نخست وزیر ژاپن را در تور واشنگتن گردی همراهی نکرد.

meliania zhapon بی احترامی ملانیا ترامپ به همسر نخست وزیر ژاپن خبرساز شد

در روز جمعه ملانیا همسر نخست وزیر ژاپن را تنها گذاشت و به جای اینکه وی به واشنگتن بیاید، در همان نیویورک باقی ماند. به نظر می رسد که ملانیا این رسم را شکسته است و او همچنان مصر است تا به کاخ سفید کمتر سفر کند. در سفر نسخت وزیر ژاپن و هسمرش به آمریکا، ملانیا ترامپ به دلیل آنکه در واشنگتن حضور نداشت نتوانست همسر شینزوابه را همراهی کند و همین موضوع با انتقادات فراوانی همراه شد.