بی تفاوت ترین مرد جهان در اینستاگرام هستی مهدوی فر

هم اکنون در مجله آنلاین میهنی ها عکس بسیار جالب از بی تفاوت ترین مرد جهان در اینستاگرام هستی مهدوی فر را میبینید.

هستی مهدوی در زیر این عکس نوشت:

مردان دو دسته اند
دسته ی اول مردانی هستند که موقع خرید مرتب سَر همسر خود غر میزنند و بی حوصله هستند ..
دسته ی دوم هم وجود ندارد..
این آقا هم یه نمونه ی نادر بود که خیلی اتفاقی کشف و ثبت شد و قطعا به زودی منقرض میشود..

bi tafavot بی تفاوت ترین مرد جهان در اینستاگرام هستی مهدوی فر

خانومش داره خرید میکنه خودشم لم داده سرش تو گوشیه..!!!