بابک جهانبخش چه ماشینی سوار می شود؟

هم اکنون در مجله آنلاین میهنی ها با گزارشی با عنوان بابک جهانبخش چه ماشینی سوار می شود؟ در خدمتتون هستیم.

بابک جهانبخش عکسی به همراه ماشین گران قیمتش در اینستاگرام قرار داد و نوشت: از شیخ بهایى پرسیدند: سخت مى گُذرد ، چه باید کرد !؟ گفت:مى گویید سخت مى گُذرد ، سخت که نمى ماند ! پس شکر که مى گُذرد و نمى ماند…! خیلى از اتفاقات این دنیا دست ما نیست ! خیلیهاش هم در راستاى استعداد و تلاش و زحمت و رفتار و روابط اجتماعى و مَنِشِمون حاصل میشه… و نتیجه زمان و وقتیه که براى خودسازىِ خودمون براى آینده بهتر صرف مى کنیم پس خودتون رو بیشتر دوست داشته باشید و آدم ها و افکار منفى رو از خودتون دور کنید آرزومند آرزوهاتونم یا حق

mashin babak بابک جهانبخش چه ماشینی سوار می شود؟