بازیگر زن ایرانی با شلوار پاره / عکس

 – برخی از سایت های خبری عکسی را از خاطره حاتمی بازیگر زن سینما منتشر کردند که وی در آن با شلواری عجیب و غریب دیده می شود
107303 بازیگر زن ایرانی با شلوار پاره / عکس