«آخوند کریم کر» مدرس حوزه علمیه اهل سنت عظیمی قارقی سیمین شهردر گفت و گو با خبرگزاری تقریب اظهار داشت: این گروه از خدا بی خبر برای نیل به اهداف پلید خودشان از هیچ جنایتی فروگذار نیستند.
 

به گفته وی؛ این جریان ضد اسلامی با استفاده از جوانان فریب خورده مسلمان، دست به جنایاتی می زنند که تاکنون در تاریخ ۱۴۰۰ ساله اسلام بی سابقه بوده است.
 

امام جماعت اهل سنت قارقی سیمین شهر، ریختن بناحق خون فرد مسلمان را بر خلاف آیات قرآن کریم دانست و گفت: هر کسی که شهادتین را بر زبان آورد مسلمان است و قتل و غارت اموال آنان در دین اسلام جایی ندارد.
 

وی، ادامه داد: فرقی نمی کند فرد مسلمان پیرو چه مذهب و عقایدی باشد، فقط کافی است در اشتراکات دینی و مذهبی و اهل قبله بودن همفکر و هم عقیده با سایر مسلمین باشد.
 

آخوند کر با یادآوری اینکه دشمن از طرق مختلف نظامی، اقتصادی و سیاسی نتوانست ایران اسلامی را سرنگون سازد، گفت: متاسفانه استکبار جهانی امروز با استفاده از نیروها و منابع کشورهای اسلامی با ایجاد گروه های افراطی ضربه جبران ناپذیری بر پیکره اسلام زده است.
 

وی، افزود: ضروری است وجدان های آگاه و بیدار اعمال زشت جریانات تکفیری را برای مردم بازگو کنند و مانع از گسترش و ورود آنها در جوامع اسلامی شوند.

n00248436 b گروه های تکفیری دست پرورده استکبار جهانی است