مثبت نیوز – امروز گفت و گویی از ابراهیم ابراهیمیان در برخی رسانه ها نقل شد و صحبت های او درباره اصغر فرهادی و برنامه هفت جنجال ساز شده است.

ابراهیم ابراهیمیان گفتگوى منتشر شده منتسب به خود را تحریف شده دانست.

صبح امروز گفتگویى از قول ابراهیم ابراهیمان در رسانه ها بارها نقل شد. در این گفتگو از قول ابراهیمیان آمده: اصغر فرهادى فیلمساز بدى است و برنامه هفت نیز برنامه بسیار خوبى است.

ابراهیمیان با تکذیب این صحبت ها گفت: من در این گفتگو اعلام کردم اصغر فرهادى بهترین فیلمنامه نویس ایران است و فیلمنامه هاى او نقطه قوت اصلى کارهایش هستند. اما در کارگردانى ایرادهایى دارد.

وى همچنین در مورد برنامه هفت گفت: من در این مصاحبه اعلام کردم برنامه هفت بسیار برنامه بدى است اما به حرمت استاد و شاگردى علاقه اى به صحبت در این باره ندارم.

ابراهیمیان در پایان گفت: نمى دانم رسانه ها با اشتباه تیتر کردن حرف هاى من و نخواندن کامل مصاحبه دنبال چه چیزى هستند