عکس های صومعه پوکتال با معماری عجیب در هند

صومعه پوکتال در جنوب شرقی کشور هند قرار دارد این مکان را گنگ چیپ شامپو در قرن ۱۲ میلادی کشف کرد. ساخت و ساز منحصر به فرد این صومعه که در روی صخره ساخته شده شبیه به یک لانه زنبور است که در دهانه غار و به صورت شاخه ای در لبه صخره و روبه روی رودخانه ناک واقع شده است این صومعه خانه با ۷۰ راهبه همراه با کتابخانه و مکان عبادت است..

عکس شماره ۱ | صومعه پوکتال با معماری عجیب در هند

0.215974001386136852 pixnaz info عکس های صومعه پوکتال با معماری عجیب در هند

عکس شماره ۲ | صومعه پوکتال با معماری عجیب در هند

0.219464001386136852 pixnaz info عکس های صومعه پوکتال با معماری عجیب در هند

عکس شماره ۳ | صومعه پوکتال با معماری عجیب در هند

0.221928001386136852 pixnaz info عکس های صومعه پوکتال با معماری عجیب در هند

عکس شماره ۴ | صومعه پوکتال با معماری عجیب در هند

0.224285001386136852 pixnaz info عکس های صومعه پوکتال با معماری عجیب در هند

عکس شماره ۵ | صومعه پوکتال با معماری عجیب در هند

0.226972001386136852 pixnaz info عکس های صومعه پوکتال با معماری عجیب در هند

عکس شماره ۶ | صومعه پوکتال با معماری عجیب در هند

0.228176001386136852 pixnaz info عکس های صومعه پوکتال با معماری عجیب در هند

عکس شماره ۷ | صومعه پوکتال با معماری عجیب در هند

0.230622001386136852 pixnaz info عکس های صومعه پوکتال با معماری عجیب در هند

عکس شماره ۸ | صومعه پوکتال با معماری عجیب در هند

0.232802001386136852 pixnaz info عکس های صومعه پوکتال با معماری عجیب در هند

عکس شماره ۹ | صومعه پوکتال با معماری عجیب در هند

0.236266001386136852 pixnaz info عکس های صومعه پوکتال با معماری عجیب در هند

عکس شماره ۱۰ | صومعه پوکتال با معماری عجیب در هند

0.239519001386136852 pixnaz info عکس های صومعه پوکتال با معماری عجیب در هند

عکس شماره ۱۱ | صومعه پوکتال با معماری عجیب در هند

0.244136001386136852 pixnaz info عکس های صومعه پوکتال با معماری عجیب در هند

عکس شماره ۱۲ | صومعه پوکتال با معماری عجیب در هند

0.245517001386136852 pixnaz info عکس های صومعه پوکتال با معماری عجیب در هند