1t2g bmqapbbciaelach دانلود کلیپ پرتاب موز به سمت دنی آلوز

دانلود کلیپ پرتاب موز به سمت دنی آلوز

دنی آلوز در مصاحبه ای در مورد حادثه ی نژاد پرستانه ای که در دقیقه ۷۶ بازی با ویارئال اتفاق افتاد سخن گفت و این رفتار را در زمانی که همه از مرگ تیتو ناراحت هستند نادرست خواند و عدم آگاهی این فرد را علت این برخورد نژاد پرستانه دانست .

دنی آلوز در این خصوص گفت که باید برای مبارزه با این اقدامات نژاد پرستانه باید سعی کرد آگاهی افراد را افزایش داد . دنی آلوز تاکید کرد که همواره هدف اصلی او کمک به بارسلونا بوده است افزود : ” ما همیشه میخواهیم به نفع تیم خود گام برداریم . گاهی شانس با ماست . گاهی اوقات نه . اما برای پیروزی میجنگیم . ”