شعر سالهاست از فاطمه سلیمی

فاطمه سلیمى شاعر جوان کشورمان است .
که از کودکى شعر گفتن را آغاز کرده .
وى متولد شهر غیور پرور کرمانشاه میباشد .
تحصیلات دانشگاهیش در رشته ى زبان و ادبیات فارسى است .
به گفته ى خودش شعرهایش از جنس همه ى مردم است و تجربه هاى خودش و اطرافیانش میباشد که چیزهاى زیادى را به تصویر کشیده و میخواهد درک بیشترى از مشکلات را به خواننده القا کند .
مهارت خاصى در بیان سادگى عشق دارد و داراى سبک جدیدى است .
نام کتابش با عنوان متن عشق چند وقت دیگر به چاپ میرسد .
به امید موفقیت روز افزون براى شاعر کشورمان ….

salha شعر سالهاست از فاطمه سلیمی

سالهاست که از خاطره ى چشمانت ناخوشم
با این عشق لعنتى مدتهاست که در مردابم
من همه آرزویم تسخیر نگاه تو
به دنبال تعبیر گرم از پس هر دیدار تو
تو اما همچون گرگ دریده محو هوس تنت
که هر شب شده جزئى از مشق شبت
نگاه گستاخم میدود هر جا سوى تو
پاهایم همیشه به دنبال ردپاى تو
همه از هم میپرسند این زن دیوانه کیست؟
که سالهاست چشم انتظار مردیست
که با وجود اینکه میشکندش باز شعرهایش براى او جاریست
چه میدانند که چه زجرى میکشم
میدانم آخر رویاهایم را به گور میبرم
از یک طرف یا باید تن دهم به هوس تو خود را
یا باید زنده نگه دارم عشق و پاکیش را
گذشتم از تو از بهر پاکى
اما با خواب چشمانت معلوم نیست مرا تا کجا میکشانى
افسوس از بیدارى که آنچه پیداست
همه هوس هاى بیجاست