اس ام اس ساموئل به امیر قلعه نوعی

جی لوید ساموئل بازیکن ترینیدادی استقلال با ارسال یک پیامک چند خطی نسبت به انتشار مصاحبه  و نقل قولی از سوی وی مبنی بر مشکلات تاکتیکی امیر قلعه‌نویی برای وی پیامکی فرستاد و تاکید کرد: آنچه به وی منتسب شده به زبان وی نیامده است.
گفته می‌شود تصویر زیر مربوط به مسیج ساموئل است که  به قلعه‌نویی گفته: سلام مربی من ساموئل هستم فقط می‌ خواستم بدانی من چنین چیزی را به این روزنامه نگفته ام و هرگز حرف بدی درباره تو به زبان نیاوردم. می‌ خواستم قبل از ترک ایران همه چیز را روشن کنم.
خدانگهدار
106114 870 اس ام اس ساموئل به امیر قلعه نوعی