عکس کوسه از نزدیکترین نما

کوسه ها موجوداتی جالب و در عین حال ترسناک و خطرناک هستند ، این عکس توسط یک شناگر از نزدیکترین نما گرفته شده است…

lp عکس کوسه از نزدیکترین نما