coffee maker2 3 لیوان قهوه در روز، شما رو کور می کند!

۳ لیوان قهوه در روز، شما رو کور می کند!

قهوه مفید است اما بیش از حد خوردنش مضر

قهوه ضد سرطان است و شما را سر حال می کند اما این واقعیات نباید باعث بیش از حد رو آوردن تان به این نوشیدنی شود. محققان می گویند مصرف زیاد قهوه، سوی چشمان تان را از بین می برد و باعث می شود که آرام آرام به سمت نابینایی پیش بروید.

بررسی ها نشان می دهد مصرف ۳ فنجان قهوه در روز شما را با خطر ابتلا به آب سیاه روبه رو می کند و این مشکل می تواند نابینایی شما را به دنبال داشته باشد.

از نظر محققان کافئین موجود در قهوه موجب بروز چنین مشکلی می شود و به ویژه اگر در سابقه خانوادگی شما چنین مشکلی وجود داشته باشد، باید در نوشیدن قهوه محتاط تر باشید؛ زیرا با مصرف بیش از ۳ لیوان قهوه در روز، خطر ابتلا به آب سیاه ، ۶۶ درصد بیشتر می شود.