بی احترامی امیر تتلو به مرتضی پاشایی

امیر تتلو در صفحه ی اینستاگرام خود به زنده یاد مرتضی پاشایی بی احترامی کرده و همینطور از مردم هنر دوست و طرفدار او با عنوان مردمی مرده پرست یاد کرده است.

tata بی احترامی امیر تتلو به مرتضی پاشایی

بی‌احترامی کردن امیر تتلو به زنده یاد مرتضی پاشایی

222 بی احترامی امیر تتلو به مرتضی پاشایی