باز هم شیر و لبنیات افزایش قیمت خواهند داشت
قیمت فرآورده‌های لبنی یک هفته قبل از تایید موضوع ” استفاده از روغن پالم در شیر و لبنیات” افزایش یافت؛ به طوری که ماست کم چرب ۱٫۵ کیلویی از ۴۵۰۰ میهنی هان به ۵۰۰۰ میهنی هان و ماست پرچرب ۱٫۵ کیلویی از کیلویی ۴۳۰۰ به ۵۳۰۰ میهنی هان رسید. در حال حاضر ماست کم چرب و پر چرب کیلویی ۳۳۰۰ میهنی هان است درحالی که تا دو هفته پیش کیلویی ۲۸۰۰ میهنی هان در مغازه عرضه می‌شد. قیمت ماست‌های ترکیبی ۸۰۰ گرمی همچون ماست بادمجان، بورانی و لبو از ۳۸۰۰ میهنی هان به ۴۰۰۰ میهنی هان رسید.

در حال حاضر ماست با پنج درصد چربی نیز ۸۴۰۰ میهنی هان در بسته‌های دو و نیم کیلویی و ۶۵۰۰ میهنی هان در بسته‌های یک و نیم کیلویی و ۳۹۰۰ میهنی هان در بسته‌های یک کیلویی عرضه می‌شود. این افزایش قیمت در مورد شیر نیز صدق می‌کند؛ به طوری که تا دو هفته پیش شیر کم چرب یک لیتری ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ میهنی هان به فروش می‌رسید اما در حال حاضر قیمت این محصول ۲۲۰۰ میهنی هان است. قیمت هر لیتر شیر پرچرب نیز از ۲۱۵۰ تا ۲۲۰۰ میهنی هان به ۲۵۰۰ میهنی هان رسیده است.

شیر کیسه‌ای ۹۰۰ گرمی کم چرب ۱۴۵۰ میهنی هان و پرچرب ۱۷۵۰ میهنی هان در مغازه‌ها به فروش می‌رسد. قیمت شیر ساده ۲۰۰ سی سی از ۷۰۰ میهنی هان به ۸۰۰ میهنی هان رسیده و شیرهای طعم‌دار ۲۰۰ سی سی همچون شیر کاکائو، شیر عسلی و غیره از هزار میهنی هان به ۱۲۰۰ میهنی هان افزایش یافته است. قیمت پنیر گچی ۴۰۰ گرمی از ۴۵۰۰ به ۴۸۰۰ میهنی هان و پنیر گوسفندی لیقوان تبریزی درجه یک فله‌ای کهنه دو ساله تبریز از کیلویی ۱۸ هزار میهنی هان به ۲۰ هزار میهنی هان رسیده است.

در حال حاضر نیز پنیر یک ساله لیقوان کیلویی ۱۶ هزار میهنی هان و پنیر تازه لیقوان کیلویی ۱۰ هزار میهنی هان در مغازه‌ها به فروش می رسد. قیمت برندهای مختلف لبنی در هر محصول ۵۰ تا ۲۰۰ میهنی هان اختلاف دارد.

n00051463 b باز هم شیر و لبنیات افزایش قیمت خواهند داشت