تصویر وحشتناک سوختن کودک در هوایپما تهران طبس +۱۸

یک فروند هواپیمای ایران ـ ۱۴۱ صبح یکشنبه در بلوار شیشه مینا در شهرک آزادی تهران سقوط کرد.

121598 147 تصویر وحشتناک سوختن کودک در هوایپما تهران طبس +18