عکس ساختمان های جالب هنگ کنگ

به دلیل تمرکز ۶ هزار و ۴۰۰ نفری در هر کیلومتر مربع در شهر هنگ کنگ و جمعیت بیش از ۷ میلیونی، چاره‌ای جز ساخته شدن ساختمان‌های مرتفع و پرتراکم باقی نمی‌ماند که نتیجه آن در تصاویر زیر به وضوح مشخص شده است.

2 1 عکس ساختمان های جالب هنگ کنگ 2 2 عکس ساختمان های جالب هنگ کنگ 2 3 عکس ساختمان های جالب هنگ کنگ