عکس های بانوی المپیکی ایران در حال بچه داری!

الهه احمدی بانوی تیراندازی کشورمان که به عنوان نفر ششم المپیک لندن شناخته شد، سال گذشته مادر شد. پسر وی “باور” نام دارد. احمدی علاوه بر بچه داری، به صورت مستمر تمریناتش را انجام می‌دهد. 

2492506 652 عکس های بانوی المپیکی ایران در حال بچه داری!

2492507 305 عکس های بانوی المپیکی ایران در حال بچه داری!

2492508 666 عکس های بانوی المپیکی ایران در حال بچه داری!