تصاویری از غزه پس از جنگ

یک ماه پس از تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه آنچه باقی مانده تخریب گسترده خانه‌های فلسطینیان و خساراتی است که هزینه آن تا ۶ میلیارد دلار برآورد شده است.

n00050452 r b 000 تصاویری از غزه پس از جنگ n00050452 r b 001 تصاویری از غزه پس از جنگ n00050452 r b 002 تصاویری از غزه پس از جنگ n00050452 r b 003 تصاویری از غزه پس از جنگ n00050452 r b 006 تصاویری از غزه پس از جنگ n00050452 r b 007 تصاویری از غزه پس از جنگ n00050452 r b 009 تصاویری از غزه پس از جنگ n00050452 r b 010 تصاویری از غزه پس از جنگ n00050452 r b 013 تصاویری از غزه پس از جنگ