عکس های از جشن قهرمانی فولاد خوزسان در اهواز

مردم خوزستان دیروز با ورود کاروان این تیم به فرودگاه به استقبال آنها رفتند و جشن قهرمانی گرفتند.

013 عکس های از جشن قهرمانی فولاد خوزسان در اهواز

 برای مشاهده گزارش تصویری از جشن قهرمانی فولاد خوزستاندر حالیکه تیم فوتبال فولاد خوستان روز جمعه توانست جام قهرمانی لیگ برتر را به دست آورد شب گذشته این جام به همراه اعضا این تیم به اهواز وارد شد. 

مردم خوزستان که با قهرمانی فولاد در لیگ برتر موج شادی را در خیابان های اهواز به راه انداختند دیروز هم با ورود کاروان این تیم به فرودگاه به استقبال آنها رفتند و جشن قهرمانی گرفتند. عکس های زیر که سید مدیار شجاعی فر عکاس فارس و عکاس ایرنا تهیه کرده اند ورود جام به اهواز را نشان می دهد.
052 عکس های از جشن قهرمانی فولاد خوزسان در اهواز 062 عکس های از جشن قهرمانی فولاد خوزسان در اهواز 08 عکس های از جشن قهرمانی فولاد خوزسان در اهواز 09 عکس های از جشن قهرمانی فولاد خوزسان در اهواز 022 عکس های از جشن قهرمانی فولاد خوزسان در اهواز 032 عکس های از جشن قهرمانی فولاد خوزسان در اهواز 042 عکس های از جشن قهرمانی فولاد خوزسان در اهواز